UWAGA ! Termin uroczystego zakończenia Konkursu
„Z moimi bohaterami w podróży” został przesunięty
na środę 8 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.
>> Więcej informacji <<


Centrum Herdera jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego. Celem naszej działalności jest upowszechnianie kultury i języka niemieckiego, który realizujemy poprzez prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki i czytelni wydawnictw niemieckojęzycznych oraz projekty kulturalne. Z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współorganizujemy kursy języka niemieckiego przygotowujące do egzaminów Goethe–Instytutu, na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2, Wirtschaftsdeutch, juristische Fachterminologie, matura z języka niemieckiego).

Nasza historia

Centrum Herdera rozpoczęło swoją działalność 23 maja 1995 roku uroczystym otwarciem, na którym wśród zaproszonych gości byli ówczesny ambasador RFN w Polsce Johannes Bauch, pisarka Christa Wolf oraz Günter Grass. Utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim ośrodka upowszechniania kultury i języka niemieckiego było życzeniem ówczesnego prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera.

Zapraszamy do obejrzenia kroniki naszych najważniejszych imprez